Kennel Pleasure of Friendship

Proč štěně s pp?

Proč štěně s PP?...
   
Na čo mi je preukaz o pôvode??
Veď ja nechcem chodiť na výstavy


Na úvod niečo trošku iné:
Chetesi kúpiť nový televízor, rozmýšľate o tom, kde ho kúpiť a aký.Väčšina zvás sa asi rozhodne zájsť do špecializovaného obchodu selektronikou,kde vám poradia, predajú značkový televízor so zárukou av čase zárukydostanete bezplatný servis. Samozrejme to nebude zadarmoa musítepočítať s istou investíciou, no z televízora sa pravdepodobnebudetedlho tešiť a budete mať presne to čo ste chceli. Niektorí ľudiaby samohli rozhodnúť kúpiť televízor od priekupníka alebo niekde naburze,síce za malé peniaze, ale s poriadne vysokým rizikom. Myslím, žepreväčšinu ľudí je samozrejmé kupovať si takéto predmety " ušpecialistu" a" s papiermi" . U psov je to veľmi, veľmi podobné, takprečo " papiere" - teda preukaz o pôvode psa - pre veľa ľudí nie súzákladnou podmienkoukúpy čistokrvného psa?

Čo je to vlastne ten " preukaz o pôvode" ?
Jeto niečo ako váš rodný list. Je to listina vydaná plemennou knihoupsov.Je v nej uvedené meno psa, chovateľská stanica, pohlavie psa,druhsrsti, číslo tetovania, atď. Dôležitou časťou je obvykle4-generačnýrodokmeň, z ktorého vyčítate predkov svojho šteňaťa. Tiežsa doňho môžuzapisovať výsledky na skúškach a výstavách.

Čo zaručuje u psa " preukaz o pôvode" ?
PP u psa je zárukou určitých vlastností - zdravotných, exteriérových apovahových. Pri chove psov s PP sa toto všetko sleduje.

Ako vznikajú psi bez PP, tzv. " čistokrvný pes bez PP" ?
1.V najlepšom prípade majiteľ feny s PP z nejakých príčin neuchovnífenu.Buďto z časových, finančných alebo iných dôvodov, prípadne lennevybavípre šteniatka PP. V súčastnosti vačšina klubov povoľujeponechanieľubovoľného počtu šteniatok a všetky šteniatka PP dostanú,takže slová " nemá PP lebo bol posledný z vrhu" nemajú opodstatnenie.Je otázne čotoho človeka k takémuto „chovu" vlastne vedie.

2.Fenka môžemať nejakú z chovu vylučujúcu vadu, no majiteľ ju napriektomu dánakryť. Šteniatka z takéhoto krytia už preukaz o pôvode dostaťnemôžu.Samozrejme šteniatka z takéhoto spojenia nemusia zodpovedaťštandardu aje možné, že budú mať nejaký dedičný zdravotný problém(napr. dysplázia,problém s inými kĺbami, problém s chrbticou,hluchota, očné problémyatď.), ktorý sa v chove s PP sleduje.Postihnuté jedince sa z chovu s PPvyraďujú.

3. Niekedy ide ofenku kríženca, ktorá je nakrytárasou na ktorú sa najviac ponáša. Vtakomto prípade šteniatka taktiežrodokmeň získať nemôžu. Krásne " šteniatka bez PP" sa nam počas svojhorastu pred očami môžu zmeniť zplemena, ktoré má byť krátkosrsté nadlhosrstého psa, prípadne plemenokrátkonohé na dlhonohého, úplne inejfarby atď.

Spomeňme snáďešte " tiežchovateľov" , ktorí chovajúpsov len kôli zisku. Tí ichčasto držia vo veľmi zlých podmienkach. Keďkupujete šteňa, trvajte natom, že chcete vidieť matku a miesto, kde súpsy držané. Ak vámchovateľ len prinesie ukázať šteňa, je to podozrivé.Tiež trvajte natom, aby vám chovateľ dal kúpnu zmluvu !!!

Nechcete chodiť na výstavy ani odchovávať šteňatá? Tak načo PP?
PPvás nezaväzuje k chodeniu na výstavy. Je to doklad, ktorý môžeteodložiťa nikdy viac nevytiahnuť, ale je to záruka vlastnostíšteniatka.Zaručuje vám exteriér a povahové vlastnosti vami zvolenéhoplemena.

Prečo je pes bez PP lacnejší?
Psi s PP súdrahšie, nakoľko procedúry s uchovnením psa/feny, krytie,registráciachovateľskej stanice, vystavenie preukazu o pôvode atď.predstavuje prechovateľa určité náklady. Zároveň si psíka kupujete stzv. ochrannouznámkou, ktorá vám zaručuje už spomínaný exteriér apovahu. Serióznychovateľ vám dokonca môže vrátiť peniaze, prípadneposkytne šteňa zďalšieho krytia, ak sa zistí že šteniatku napr.nevyrástol jeden zub ainé. Exteriérové a povahové vady sa ani tu nedajúúplne vylúčiť, súvšak ojedinelé. Ak náhodou natrafíte na chovateľaneseriózneho, jemožné sa naňho v chovateľskom klube sťažovať, u psa bezPP túto možnosťnemáte.

Spomeňme však tiež, že pes si vyžadujestarostlivosťpo celý svoj život - 10-18 rokov. Cena šteňaťa, akejkoľvekvýšky, budepopri týchto nákladoch len zanedbateľnou položkou.
 

Čo je to chovateľ a čo je chovný pes?
Chovateľpsov s PP je členom chovateľského klubu daného plemena, ktorýna činnosťchovateľa dozerá. Chovné jedince musia splniť, podľapríslušnosti kplemenu, určité kritériá. Niektorým plemenám stačíposúdenie exteriérupri čom sa zároveň posúdi povaha, iné musia splniťaj predpísanú skúšku(či už poľovnú, pracovnú alebo inú, ktorá je tiežtestom povahy psa),alebo sa posúdi povaha psa " špeciálnou" skúškou nabonitácii. (bonitácia -zaraďovanie psov do chovu, kde sa posudzujeexteriér a povahapsa)
Nezabudnime na fakt, že plemeno sa rokmimení a formuje. Nievšak samé od seba, mení ho človek so svojiminárokmi a požiadavkami. Vsúčasnosti sa diskutuje o " nebezpečnýchpsoch" . Pes akéhokoľvekplemena, ktorý sa bezdôvodne prejavujeagresívne voči ľudom alebo inýmpsom, alebo je naopak veľmi bojazlivý,nie je do chovu zaradený.

Kto kontroluje chovateľov psov S PP?
Načinnosť chovateľa psov s PP dozerá chovateľský klub. Chovateľ je vňomregistrovaný a musí sa riadiť chovateľským poriadkom adodržiavaťchovateľskú etiku. V chovateľskom klube máte možnosť sa nachovateľasťažovať, ak sa zachová neeticky alebo poruší chovateľskýporiadok, aklub ho bude postihovať, môže mu až odňať licenciu a šteňatás PP užodchovávať nebude môcť.

Kto kontroluje chovateľov psov BEZ PP?
Nikto.Títo ľudia sa nazývajú množiteľmi, lebo nemajú chovateľskýzámer, aleiba psy rozmnožujú. Ak produkujú šťeňatá choré, vadné, sdedičnýmivadami, dokonca veľmi ťažkými - nikto im v tom nedokážezabrániť, a aksi takého psa kúpite, nemáte možnosť sa nikde sťažovať,peniaze vámnevráti nikto. Psy bez PP môžu byť s veľmi úzkejpríbuzensjkeplemenitby, keďže ich predkovia sú neznámi. Je veľmipravdepodobné že sav takých vrhoch objavia vady (predkovia nebolipredsa nijak sledovaní).Množitelia nerobia nič, čo by bolo v rozporeso zákonom, aj ak bycielene produkovali psy s dedičnou vadou. Hodnotapsa bez PP = hodnotekríženca, teda ak si kúpite psa bez PP, kúpili stesi pomerne drahéhokríženca.
   

Nezáleží Vám na PP, ani na tom, či váš pes bude zodpovedať nejakému štandardu? Zoberte si psa z útulku!
Akste sa v predchádzajúcich riadkoch nenašli a skutočne vám nezáležínaspomínaných výhodách, ktoré vám poskytuje PP, alebo kynologickézväzy,máme pre vás typ na psíka. Poskytnite domov psíkovi z útulku -tie súplné opustených psíkov čakajúcich na nového majiteľa. Môžete sivybraťšteniatko, alebo aj dospelého psa. Určite v tom množstve psíkovnájdetetoho svojho: s velkými očiskami, krásnym kožúškom, čišpicatýmňufáčikom. Svoj život naplníte a " jeho" život zachránite. Psyz útulkubývaju veľmi milé a vďačné za to, že sa ich niekto ujal a máich rád.

Prosím, kupujte len psov s PP, alebo pomôžte nejakému nešťastníkovi z útulku !!!
  

(c) Bibiána Košáriová a Adriana Ladická
Tento článok je voľne kopírovateľný na účely osvety vo veci Preukaz o pôvode psa

Budema tešiť, ak tento článok uverejnia na svojich stránkach ajinýchovatelia iných plemien. Prosím ale o dodržanie copyrightu -t.z.uvedenie mien autorov článku spolu s linkami a uverejnenie článkuvnezmenenom stave.